• Víc než jen finanční poradenství...
 • Víc než jen finanční poradenství...
 • Víc než jen finanční poradenství...
 • hypotéky...
 • Investice
 • Víc než jen finanční poradenství...
 • Pojištění...
 • Projekty...
 • Zaměstnanecké benefity...
 • Víc než jen finanční poradenství...
 • ROYALTY consulting
  • Nezávislé finanční poradenství pro fyzické i právnické osoby. Poskytneme Vám individuální přístup a zajistíme výběr těch nejvhodnějších finančních a pojistných produktů tak, aby ...
 • ROYALTY broker pool
  • Špičkový zprostředkovatelský servis, kvalitní portfolio produktů, nadstandardní a neměnné podmínky spolupráce i veškerá potřebná související podpora a servis (IT, metodika, ...
 • ROYALTY benefits
  • Zaměstnanecké výhody neboli benefity patří k rozšířeným, efektivním nástrojům, které pomáhají zvýšit motivaci a loajalitu zaměstnanců a zároveň přináší nesporné zákonné ...
 • ROYALTY projects
  • Speciálně zaměřené projekty určené především pro manažery a obchodní společnosti. Chcete maximálně zefektivnit své manažerské aktivity, nebo hledáte časově omezenou pomoc ...

Kariéra

Naše Kariéra je transparentní a nabízí atraktivní profesní dráhu, po které se můžete vydat vlastním tempem a se svými individuálními cíli. Podmínky k jejich dosažení jsou shodné a platí jednotně pro všechny spolupracovníky ROYALTY Consulting. Váš postup je posuzován objektivně, podle měřitelných kritérií a není nijak ovlivněn subjektivním hodnocením či plněním abstraktních úkolů ze strany Vašich nadřízených. Výsledný postup je pouze na Vás samotných a Vašem vlastním odhodlání.

 

Spolupracujte s námi jako:

 

FINANČNÍ PORADCE

Pokud chcete začít s podnikáním ve financích na pozici Finanční poradce, měl/a byste mít minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou, trestní bezúhonnost a přirozený zájem o další sebevzdělávání v této oblasti. Samozřejmě rádi bychom měli v našich řadách jen špičkové finanční poradce a manažery, kteří beze zbytku splňují veškeré aktuální zákonné podmínky pro výkon této činnosti a navíc mají pro nezávislé poradenství i tolik potřebný přehled o aktuální situaci na trhu To však neznamená, že pokud tyto znalosti dosud nemáte, nebo momentálně studujete a sbíráte teprve první teoretické zkušenosti, že Vás budeme diskriminovat. Zajistíme pro Vás individuální plán vstupního zaškolení,  včetně přípravy a úspěšného zvládnutí certifikačních testů potřebných pro udělení veškerých nezbytných oprávnění a vyřízení registrací u ČNB.


Finanční poradce ROYALTY Consuting pomáhá svým klientům ke splnění jejich osobních cílů a potřeb, pomáhá s výběrem vhodných finančních a pojistných produktů a zajišťuje pro své klienty i veškerý následný poradenský servis. Má možnost spravovat a dále rozvíjet svůj vlastní klientský kmen, a to bez omezení územní působnosti či jinými limitujícími parametry, stejně jako se může svobodně rozhodnout pro založení vlastní poradenské kanceláře umožňující další zkvalitnění jím poskytovaných služeb. Jeho klientský kmen je plně v jeho správě a je bez jeho souhlasu nepřevoditelný a nedotknutelný a po celou dobu jeho aktivní činnosti v  ROYALTY Consulting. Hlavní odměnou Finančního poradce jsou provize za zprostředkováné produktové smlouvy, vyplácené v pravidelných termínech 2x měsíčně.  Další složkou odměňování jsou tzv. mimoprovizní odměny, které se odvíjí od celkově dosahovaných obchodních výsledků a jejich kvality. Mimoprovizní odměny jsou určeny především pro refundaci nákladů na zřízení a provoz vlastní kanceláře, případně pro využívání vlastního vozu k výkonu činnosti výhradního finančního poradenství pod značkou ROYALTY Consulting..
Nezbytnou podmínkou pro neomezený výkon činnosti finančního poradce ROYALTY Consulting  jeregistrace u České národní banky opravňující ke zprostředkování pojištění a investičního poradenství. Tato oprávnění  získá každý Finanční poradce ROYALTY Consulting zpravidla do 3 měsíců od nástupu, po absolvování speciálního seminářea úspěšném zvládnutí závěrečné certifikační zkoušky.. Konkrétně se jedná o registraci podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele (PPZ) a registraci vázaného zástupce (VZ) investičního zprostředkovatele u ČNB.

 

Co potřebujete

 • Středoškolské vzdělání zakončené maturitou 
 • dobré komunikační a organizační schopnosti
 • Čistý výpis z rejstříku trestů 
 • Registraci PPZ a VZ u ČNB (pokud nemáte, získáte během vstupního zaškolení ROYALTY Consulting)
 • Zodpovědný a seriózní přístup
 • Chuť dále se vzdělávat, pracovat na sobě a profesně se rozvíjet

 

Co získáte

 • Možnost nezávisle a samostatně podnikat v atraktivním sektoru  finančního poradenství 
 • Propracovaný vzdělávací systém ROYALTY zaměřený na další rozvoj Vašich odborných znalostí i praktických osobnostních dovedností 
 • Fungující systém práce včetně nástrojů, které Vám umožní v nezávislém finančním poradenství zvýšit efektivitu i kvalitu Vámi nabízených poradenských služeb
 • Nadstandardní metodickou a informační podporu společnosti, využívající  nejmodernější informační technologie
 • Spravedlivý a transparentní systém odměňování, který se nemění každou chvíli a platí jednotně pro všechny jeho účastníky  
 • Mimoprovizní benefity  (nadstandardní podpora vašeho podnikání pod značkou ROYALTY Consulting, poskytovaná nad rámec obvyklých provizních odměn) 
 • Podnikatelské know-how a renomé zavedené, seriózní značky 
 • Časovou flexibilitu a naprostou svobodu z hlediska vlastního profesního a kariérního vývoje

 

MANAŽER

Manažer  ROYALTY Consulting  je především osobností, která musí být nejen odborníkem v oboru financí, ale zároveň i odpovědným a přirozeně respektovaným vedoucím týmu svých spolupracovníků. Na pozici manažera se mohou vypracovat stávající, úspěšní  finanční poradci, nebo se jím mohou stát manažeři z jiných profesních oblastí, kteří dokáží vybudovat, efektivně řídit a dále rozvíjet vlastní tým spolupracovníků.
Manažeři v ROYALTY Consulting, stejně, jako kdekoli jinde dosahují výkonu prostřednictvím svých podřízených spolupracovníků, proto musí mít vynikající komunikační a organizační předpoklady a schopnost efektivně využívat všech dostupných nástrojů podpory a řízení k motivaci a úspěšnému vedení svých obchodních skupin. Společnost jim k tomu poskytuje veškerou potřebnou metodickou i odbornou podporu.

 

Co potřebujete

 • Minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitou 
 • Vynikající komunikační, prezentační a organizační dovednosti
 • pokročilé uživatelské znalosti práce s PC, aktuálním SW balíčkem MS Office a moderní IT
 • Čistý výpis z rejstříku trestů 
 • Registraci od ČNB 
 • Manažerské zkušenosti z oboru finančnictví/pojišťovnictví, nebo alespoň doložitelnou úspěšnou manažerskou praxi z jiné profesní oblasti
 • Zodpovědnost, samostatnost a rozhodnost 
 • Chuť budovat, řídit a dále rozvíjet vlastní tým finančních poradců

 

Co získáte
Kromě všech výhod uvedených u pozice Finanční poradce se Vám ze strany společnosti dále dostane zvláštní podpory a motivace pro rozvoj a budování  vlastního obchodního týmu, včetně variabilních i fixních odměn dle celkově dosahovaných obchodních výsledků a mimořádných finančních příspěvků na vybudování a další udržování odpovídajícího zázemí v podobě
samostatných poboček, kanceláří a klientských center a flotily označených vozů finančních poradců. Přitom se budete mít možnost aktivně spolupodílet na strategii dalšího rozvoje společnosti, výběru ba průběžném doplňování portfolia produktů i speciálních projektů.

 

FIREMNÍ KONZULTANT

Firemními konzultanty ROYALTY jsou interní i externí odborníci se specializací na  zaměstnanecké benefity a související zákonné předpisy. Tito odborníci se zároveň velmi dobře orientují i v otázkách  bankovnictví, pojišťovnictví a firemní ekonomie. Většina z nich má  bohaté profesní zkušenosti s touto problematikou z korporátního prostředí.


Klienty firemních konzultantů jsou převážně střední a velké tuzemské i nadnárodní společnosti či jejich management.

 

PRODUKTOVÝ SPECIALISTA

O pozici produktového specialisty se u ROYALTY mohou ucházet špičkoví, certifikovaní poradci, či metodici/lektoři, kteří mají vlastní bohaté zkušenosti s poradenstvím, metodickou podporou či samotným vývojem produktů, jež jsou pevnou součástí produktového portfolia ROYALTY.
Produktoví specialisté navrhují složení a další rozšiřování produktového portfolia, výběr obchodních partnerů a podílejí se na jejich metodické podpoře, školení i tvorbě marketingových nástrojů k jejich prezentaci. Ti nejschopnější pak zcela samostatně zastřešují jednotlivé produktové kategorie, komunikují s metodiky poskytovatelů produktů a zároveň řídí metodickou podporu pro finanční poradce ROYALTY Consulting i externě spolupracující subjekty ROYALTY Broker pool.